Milžinai  (Skaityti 2256 kartai) Spausdinti

1 B


Legatas  Gruodžio 04, 2012, 23:12:42

Karelai turi padavimų apie "metsaduisi", o legenda sako, kad Petrazavodsko rajone gyveno "biesai" – net Onegos rytinėje dalyje esantis iškyšulys vadinamas "Besov nos". Ten ant uolų likę 5-6 tūkst. m. senumo piešinių. Juose yra ir antropomorfinių figūrų; maži žmonės susimaišę su dideliais. Kas tie didieji? Yra žmogaus su žvėries veidu atvaizdas. Atkreiptina pagr. "bieso" figūra su stambiu kvadratiniu kūnu bei galva – tarsi koks robotas.

"Netoli Braytown, Tennessee upės ištakose, rado dėmesio vertus pėdų atspaudus, jau suakmenėjusius. Tarp pėdsakų buvo ir 13 colių pločio žmogaus kulno įspaudai!" Aiškiai matosi, kad būtybė turėjo po 6 kojos pirštus. [Frank Edwards, Keisčiau nei mokslas]

Biblijoje nurodoma, kad Galijotas buvo 9 pėdų aukščio. Ogas, Bašano karalius, buvo dar aukštesnis, o jo lovą teko gaminti iš geležies ir ji buvo 15 x 7 pėdų dydžio. [kubitas apytiksliai lygus 20 colių; 3:11]

 Australijoje rasta žmonių rasė ar grupė, kurią antropologai pavadino "meganthropus". Jie buvo 7-12 pėdų aukščio. Šalia jų 6 vietovėse rasti artefaktai: kirviai, peiliai, adzes ir kt. Išskiriami du jų laikotarpiai: ankstyvasis (iš 60-180 tūkst. metų senumo sluoksnio) ir vėlyvasis. Aborigenai Bathurst (ten rastas kirvis svėrė 25 svarus) rajone apsigyveno prieš 50 tūkst. metų, tad įtikėtina, kad jie gyveno greta milžinų. Kitose vietovėse irgi rasta tokių pačių artefaktų [Rex Gilroy. Paslaptinga Australija]

[iš Scott Corrales straipsnio]
Kinijoje rasti 4 "gigantopithecus blacki" žandikaulių fragmentai ir tūkstančiai dantų. Spėjama juos buvus 10-12 pėdų aukščio ir svėrus 1200 svarų. Mokslininkai nesutaria, tai žmogus ar beždžionė. [Ciohon, 1990, Koenigswald ir kt.] [Weidenreich. Beždžionės, milžinai ir žmogus, 1946]

1895 m. gruodžio mėn. "Strand" (Krantas) žurnalo straipsnyje [perspausdintame W.G.Wood-Martin knygoje "Senųjų Airijos tikėjimų pėdsakai"] minimas [su nuotrauka] milžino fosilijos, kurias rado Dyer, kasdamas geležies rūdą Antrim grafystėje. Jo dydžiai: ilgis 12 pėdų ir 2 coliai, krūtinės apimtis 6 pėdos ir 6 coliai, rankų ilgis 4 pėdos ir 6 coliai. Kojos turėjo po 6 pirštus. Radinys svėrė virš 2 tonų. Dyer demonstruodamas vežiojo savo radinį po šalį. 1876 m. traukiniu išvežtas į Londoną, ir vėliau apie jį negirdėta.

Blanco Fossil muziejus sculpted tą femur, gavęs tokį laišką:

"Brangūs krikščioniai,
 Gimiau gyvenau Vidurio Azijoje nuo 1938 iki 1968. Dirbau Ain-Tell ir Eufrato vandens ūkyje kai kurie gali atrodyti neįtikėtini. Karaliaus Nebuchadnezzar ir Pharo-Necho kovos lauke radau keletą strėlių antgalių ir pan. O ką manote apie milžinus, minimus Pradžios knygoje?

Pietryčių Turkijoje Eufrato slėnyje bei Homs ir Uran-Zohra kadaise buvo kapai iki 4 m. ilgio, tačiau tiesiant kelius ir atliekant kitus darbus jie buvo sunaikinti. Dviejose vietose, žemės paviršiuje dėl statybų darbų, rasti kojų kaulai buvo iki 120 cm (47,24 colių) ilgio.

Tai skamba neįtikėtinai. Su savo šeima per 14 m. gyvenau Ain-tell, kur karalius Nebuchadnezzar buvo apsistojęs po mūšio su Charcamish. Ten kasinėjau karaliaus karvedžių kapus ir radau sudūlėjusius jų skeletus, kuriuos palietus subyrėdavo kaip pelenai. Šalia gulėjo ietys bei silex ir obsidian įrankiai bei amunicija".

Tas milžinas buvo 14-16 pėdų aukščio. Savo knygoje Joe Taylor mini keletą milžinų skeletų, rastų Egipte, Italijoje, Argentinos Patagonijoje, vakarinėje JAV dalyje.

Klyvlendo nacionaliniame parke ant Gowers kalno 2002 m. užlipo James Snyder. Jo troba stovi kalno apačioje, o jis, iš tikro, ten ieškojo aukso. Bet vietoje aukso, sunkiai prieinamoje vietoje rado milžinišką pėdą granito uoloje. Ar ne "bigfutas" (didžioji pėda) ją paliko?

1877 m. liepos mėn. 4 aukso ir sidabro ieškotojai Spring slėnyje netoli Eureka, Nevadoje rado kojos kaulą ir kelio girnelę. Radinį parnešė į Eureką. Daktarai išmatavo, kad nuo kelio iki kulno yra 39 coliai. Tada jo ūgis būtų 12 pėdų. Uolienos, kuriose kaulas buvo rastas, priklauso Juros laikotarpiui, dinozaurų laikmečiui, prieš 185 mln. metų. [Jochmans. Keistos relikvijos iš žemės gelmių]

Ohajo valstijoje kalvoje netoli Toledo buvo rasta 20 skeletų, kurių žandikauliai ir dantys buvo du kartus didesni, nei dabartinių žmonių. Greta buvo didelė taurė su hieroglifais [Chicago records, Oct. 24, 1895; cituota Ron G.Dobbins//NEARA, v.13, 1978 ruduo]

Ohajo valstijoje kalvoje prie Ashland'o George W.Hill iškasė "neįprasto dydžio" skeletą. 1879 m. 9 pėdų ir 8 colių skeletas rastas kalvoje prie Brewersville, Indianos valstijoje [Indianopolis News, Nov 10, 1975, "Milžiniški skeletai"]. Įdomiausia, kad žmonių (ir milžinų) požymių randama ir sluoksniuose, kurie datuojami dinozaurų laikmečiu, pvz., Niu Meksiko Baltuosiuose smėlynuose milžinas vaikščiojo džiūstančio ežero dugnu avėdamas sandalais. [H.R.Siegler. Kas: evoliucija ar degeneracija?, 1972]

Connolly neįprastų kaukolių rinkinys iš Peru, tame tarpe ir greta Naska plynaukštės. Tokių kaukolių yra ir Meksikos Merida muziejuje (netoli Palenque griuvėsių).

 Palei Patagonijos krantus pirmasis praplaukė Magelanas 1520 m. Jo susitikimą su vietiniais (Tehuelches) aprašė Antonio Pigafetta:
 "Vieną diena, kai niekas nesitikėjo, išvydome visiškai nuogą milžiną. Jis šoko ir šokinėjo, dainavo, sėmė smėlį ir bėrė sau ant galvos... Jis buvo toks aukštas, kad aukščiausias mūsų buvo jam tik iki juosmens. Jis buvo tikrai gerai sudėtas... Kapitonas tą žmonių rūšį pavadino Pataghoni. Jie neturėjo namų, o tik lūšnas, kaip egiptiečiai.

Jie valgė žalią mėsą ir valgė saldžias šaknis, kurias vadino kapakais. Du milžinai, kuriuos turėjome paėmę į laivą, valgė kaip įpratę prie didelio sausainių krepšio ir valgė žiurkes kartu su kailiu. Jie iškart išgerdavo pusę kibiro vandens".
[Kairėje: Viršeliio raižinys "Kelionė Dolphin laivu su kapitonu Byron", 1767 su užrašu " Jūreivis Patagonijos moteriai su vaiku duoda duonos"]

Louisville-Courier-Journal Columbia, Kentucky, 1876 m. sausio 30 d.
 "...pamatydami ertmės uoloje vidų, maždaug 5x10 pėdų dydžio, kuriame buvo trijų skeletų liekanos, kurių ūgiai buvo atitinkamai 8 pėdos ir 7,5 colio, 8 pėdos ir 5 coliai bei 8 pėdos ir 4,3 colio. Galvos buvo į rytus, kūnai gulėjo lygiagrečiai, Už jų buvo trys, kaip atrodo, kardai, tačiau taip sudūlėję, kad paliesti subyrėdavo į dulkes".

Shenandoah (Pa.) Evening Herald, 1911 rugpjūtis:
 "Nepaprastas radinys iš "anglies eros" neseniai iškastas iš 15 šimtų pėdų gylio Filadelfijos Ellengowan colliere .. Vienas įdomiausių dalykų buvo puikiai išsilaikę žmogaus kojos kontūrai ir, sprendžiant iš dydžio, jos savininkas buvo milžiniško sudėjimo".

Hazleton Penn. Sentinel, 1881 rugpjūtis:
 "Apie 3 mylios nuo Ashley... po sprogdinimo anglies šachtoje... randant tvirtą uolieną, kuri aiškiai buvo milžiniško dydžio žmogaus formų... Uoliena buvo 16 pėdų ūgio, 18 skersmens ir 8 storio. Žmogaus dalies ūgis buvo 12 pėdų ir 4 pėdų pločio ties krūtine. Ties krūtine buvo tarsi skydas, 4 pėdų palei apskritimą, o dešinė ranka laikė didelio kardo nuolaužą. Uoliena buvo iškelta ir dabar yra p.McCauley iš Ashley nuosavybė".

Ivan T.Sanderson kartą pasakojo apie gautą laišką:
 Aliaskos kalva iš tikro buvo milžiniškų žmonių kapas. Kaukolės dydis buvo 22-24 coliai nuo pagrindo iki pakaušio.

John Haywood knygoje "Tennessee gamtos ir aborigenų istorija" mini "labai didelius" kaulus, rastus 1821 m. Williamson rajone. White rajone "senoviniuose sutvirtinimuose" rasti stambaus sudėjimo skeletai virš 7 pėdų aukščio.

American Antiquarian, 1880
 Moliniame karste, kalvoje prie Zanesville, Ohajo valstija, rastas milžiniško dydžio skeletas.

St,Paul Pioneer Press, May 23, 1883:
 Minesotoje, kalvoje prie Warren, rasta 10 abiejų lyčių milžiniškų skeletų.

American Antiquarian, v6, 1884: 1884 m. 7 pėdų ir 6 colių ūgio skeletas rastas panašiame į šventyklą darinyje iš masyvių akmenų Vakarų Virdžinijoje, kalvoje Kanawha rajone.

American Antiquarian, v7, 1885:
 Pensilvanijoje, kalvoje prie Gasterville, rastas požemis, kuriame buvo 7 pėdų ir 2 colių ūgio skeletas. Ant požemio sienų buvo piešinių.

St.Paul Pioneer Press, June 29, 1888:
 1888 m. Minesotoje buvo rasti 7 skeletai – nuo 7 iki 8 pėdų aukščio.

Chicago Record, Oct.24, 1895:
 Ohajo valstijoje, kalvoje prie Toledo, rasta 20 skeletų, sėdinčių veidu į rytus, kurių žandikauliai ir dantys "dukart didesni nei dabartinių žmonių". Šalia kiekvieno buvo taurė su įdomiais hieroglifais.

St.Paul Globe, Aug.12, 1896:
 Minesotoje, prie Koronis ež., Beckley fermoje rastas milžiniško žmogaus skeletas, o Moose saloje ir Pine mieste rasti kitų milžinų kaulai.

Review-Miner, Sept.29, 1939:
 Pirmas skeletas buvo 8,5 pėdos ūgio ir atrodė buvęs suvyniotas į guma padengtą medžiagą panašiai kaip Egipto mumijos. Kitas skeletas buvo beveik 10 pėdų ūgio.

Review-Miner, Sept.29, 1939:
 Nevadoje, prie Lovelock, Friedman rančoje rastas 7 pėdų ir 7 colių ūgio skeletas.

Scientific American, Aug.14, 1880
Ohajo valstijoje, kalvoje prie Brush Creek, moliniame karste rastas 8 pėdų ūgio moters skeletas, o šalia jos ir 3,5 pėdų ūgio vaiko skeletas. Kitame kape rastas vyras (9 pėdų) ir moteris (8 pėdų), kaip ir dar viename, kur vyras buvo 9 pėdų ir 4 colių, o moteris 8 pėdų. Kalvoje rasti dar 7 skeletai, kurių mažiausias 8 pėdos, o didžiausi siekia 10. Jie buvo palaidoti atskiruose kapuose. Viename karstų buvo išraižytas piešinys, pagal kurį spėjama, kad šie milžinai garbino Saulę.

Bobbie Short, 1885 m.
Kalifornijos Yosemite slėnyje netoli Nuotakos vualio krioklių, G.F.Martindale, vienas sidabro ir aukso kalnakasių, prie uolos pastebėjo akmenų krūvą. Ją pašalinę, rado mūro liekanas. Įduboje rado milžiniško kūno mumiją. Tada jie rado dar vieną akmenyje iškirstą olą su 6 pėdų ir 8 colių ūgio mumija, tarsi suvyniota į odas. Jas nuvynioję, pamatė, kad tai moteris su kūdikiu prie krūtinės. Mumija buvo nuvežta į Los Angeles.

Įdomu, kad tiek Kukas, tiek Magelanas laivo žurnale parašė apie milžinus, gyvenusius Amerikoje Ramiojo vandenyno pakrantėje. Atseit, Kukas net buvo pagavęs 9 pėdų ūgio gigantą, bet jis pabėgo, sutraukęs virves.

O Yosemite slėnis visada vietinių indėnų Ahwahneeches buvo laikomas paslaptingu. Jų legenda pasakoja apie milžiną, atvykusį į slėnį iki pasirodant baltiesiems. Jo vardas buvo Oo- el-en. Jis mėgo ėsti indėnus. Jie sukapodavo juos ir mėsą džiovindavo saulėje. Galų gale indėnai užmušė milžinus ir sudegino jų kūnus. Šie indėnai paliko tik savo laidojimo vietų aprašus. Jie mirusiuosius suvyniodavo į odas.

1947 m. rugpjūčio 4 d. San Diego Union (taip pat ir "Hot Citizen" Nevada Paper, Aug.5, 1947 bei Bourke Lee knyga "Mirties slėnio žmonės", 1932):

F.Bruce Russel 1931 m. po Mirties slėniu Kalifornijoje rado keletą tunelių. Sugrįžo ten tik 1947 m. ir oloje prie New Mexico rado kelių 8-9 pėdų ūgio žmonių liekanas. Tarp jų nebuvo moterų. Tie milžinų aprangą sudarė vidutinio dydžio liemenė ir kelnės iki kelių. Medžiaga buvo panaši į avių vilną. Spėjama, kad jų amžius 80 tūkst. metų. Kitoje oloje rasta ženklų, panašių į masonų, o taip gyvūnų, tarp kurių buvo dramblių ir tigrų, liekanų.

Iadhael Jewell. Ancient American Issue #42
Apie 2000 m.pr.m.e. Šv.Lawrence slėnyje pasirodė keisti žmonės – stambūs, grubūs, labai aukšti (vyrai apie 180,7 cm, o moterys – 170 cm), stambių kaulų, apvalainomis galvomis. Jie fiziškai labai skyrėsi nuo pailgaveidžių vietinių. Jie turėjo daugiau dantų. Atrodo, kad egzistavo jų ryšys su uždara 800-500 m.pr.m.e. gyvavusia Meadowood kultūra prie Kvebeko ir New York Ontario ribos bei apskritaveidžių Adena kultūra. Įdomu, kad vaikų skeletų rasta labai mažai.

Airių legendos byloja, kad žiaurūs ir karingi fomoriečiai buvo "milžinai", atplaukę laivais iš Afrikos ir per Halloween reikalaudavo vaikų. Piktų legendose irgi tai minima. Vėliau jie patraukė į šiaurę į Hebrides salas šiaurės vakarų Škotijos pakrantėse bei Tory salą Atlante už šiaurės vakarų Airijos. Iš čia jie puldinėjo Ulster gyventojus. Laikyta, kad fomoriečiai turėjo dvi eiles dantų.

Įdomu, kad naujakuriams prie aukštutinio Ohajo buvo pasakoja apie "molžinus", o jie surasdavo milžiniškų skeletų su stambiais kaulais ir dviem dantų eilėmis.

The Daily Telegraph, (Toronto, Ontario), August 23, 1871, Ancient American vol 6, issue 41
 Kasinėjant Daniel Fredenburg sklype Cayuga miestelyje 5-6 pėdų gylyje rasta apie 200 stambaus sudėjimo žmonių skeletų su karoliais ant kaklo. Šalia buvo daug akmeninių kirvių ir gremžtukų. Keli skeletai burnoje tebeturėjo dideles akmenines pypkes. Kai kurie skeletai buvo 9 pėdų dydžio, labai nedaug buvo mažesnių nei 7 pėdos.

Ir viena klastotė...

Gideon Emmons ir Henry Nichols "atradimas" 1869 m. spalio 16 d. įaudrino šalies vaizduotę. Kasinėdami Cardiff kaimelyje (Niujorko valstija) William Newell fermoje trijų pėdų gylyje jie atsitrenkė į akmenį. Nuėmę žemes, jie išvydo koją ir vienas jų ištarė tuos nemirtingus žodžius: "Sakau, kad čia palaidotas kažkos senas indėnas!"

Netrukus jie atkasė milžinišką akmeninę žmogaus figūrą, kurios aukštis buvo virš 10 pėdų. Ko nežinojo kasinėtojai, kad tai cigarų gamintojo George Hull, kuris buvo Newell giminaitis, kūrinys, kurį juodu čia užkasė maždaug prieš metus.

Tačiau šimtai žmonių veržėsi pamatyti tą "stebuklą". Newell virš jo pastatė palapinę ir iš kiekvieno lankytojo ėmė po 25 centus. Susidomėjimas buvo toks didelis, kad po dviejų dienų jis kainą padvigubino. Cornell universiteto prezidentas Andrew White vėliau taip aprašė savo apsilankymą:
 "Keliai buvo pilni bričkų, vežimų ir net omnibusų iš miesto ir paprastų vežimų iš kaimo - visi pilni keleivių". Milžinas buvo įspūdingas. White rašė: "Gulėdamas savo kape su prislopintu apšvietimu pro palapinės stogą ir tarsi mirtino mėšlungio sutrauktomis kojomis, jis kėlė ypač nepaprastą įspūdį. Tą vietą gaubė didelio iškilmingumo atmosfera. Lankytojai kalbėjosi tik pašnibždomis".

Tačiau White greitai pastebėjo, kad tai klastotė - tai neabejotinai buvo statula, be to ir prastos kokybės. Ji dabar žinoma kaip Cardiff milžinas. Parodiją apie suakmenėjusius palaikus parašė ir M. Tvenas, kurią kai kurie laikraščiai priėmė kaip tikrą istoriją. <-- www.archeology.org/0511/abstracts/petrified.html -->

Prisijungęs


wlyshas  Sausio 12, 2013, 01:21:10

Senai senai, visi zino, kad buvo raudanplaukiai milzinai irodimu belekiek :) 2-3m skeletu islikusiu belekiek :D, manau tesiog tais laikais buvo daug saboniu :D

Prisijungęs