1 Pranešimas “Trečioji Fatimos paslaptis”

  1. Stabmeldystė parašė:

    Čia stabmeldystė! Vatikanas viską daro,kad tik nuvestų žmones klaidingu keliu.Žmonės, netikėkit tom pasakom apie marijas, visas statulas ir kitus gyvus ir negyvus stabus.Niekur nerasite Biblijoj parašyta apie tai,kad reikia garbinti Mariją ar dar kokius stabus.Aiškiai pasakyta, Jėzus Kristus yra vienintelis Tarpininkas tarp žmonių ir Dievo,ir vienintelis Užtarėjas. Vatikanas ir yra tas galingas klaidintojas,apie kurį kalbėjo Jėzus. Paskaitykit Bibliją ir patys įsitikinsite.

Palikt komentarą