2 Pranešimai “1928 m pagautas paslaptingas signalas iš kosmoso”

 1. Vladas parašė:

  Signalo (Wow), gauto ir iki šiol neiššifruoto, nereikia daugiau stengtis šifruoti, o siųsti kaip atsakymą atgal siuntėjui. Signalas turi būti pakartotas nuo pradžios iki galo taip, kaip gautas. Tai vienintelis būdas kaip susisiekti su signalą išsiuntusia protbūtybių civilizacija.
  Panagrinėkime aplinkybes. Šis signalas galėjo būti išsiųstas kaip racionalus pranešimas adresatui – kitai, siuntėjams jau žinomai, civilizacijai arba tos pačios siuntėjų civilizacijos daliai. Tokiu atveju, mes pranešimo, ko gero, niekada neiššifruosime. Tai tas pats, kas nežinantiems Morzės abėcėlės iššifruoti ja užkoduotą „Brisiaus galą“. Be to, tokių pranešimų turėtų būti gauta ir daugiau, nes siuntėjas turėjo gauti atsakymą iš gavėjo ir taip komunikuoti toliau. Tačiau taip nėra, vadinasi, pranešimas skirtas kitoms, siuntėjui nežinomoms, civilizacijoms, taigi, mums, žmonėms.
  Tačiau mes to signalo niekaip neiššifruojame. Ir apskritai, ar signalas turi būti iššifruojamas ar/ir iššifruotas? Mes nežinome logikos dėsnių, kuriais vadovavosi siuntėjai, ir apskritai, nežinome, kas ir kokie jie yra. Gal tai kokie padarai, panašūs į Žemės delfinus, kurių kalbos mes dar nesuprantame. Kad delfinai protingi, tikriausiai niekam abejonių nekyla. O gal mes nemokame šifruoti, nes siuntėjai užšifravo jiems suprantamu, paprastu, tačiau mums neįkandamu šifru. Tačiau greičiausiai siuntėjai sukūrė specialų pranešimą, tokį, koks skirtųsi nuo bet kokių natūralių signalų ir aiškiai rodytų, kad signalas tikrai nėra natūralus, o dirbtinis. Gal jiems tokia kaip žmonių logika yra svetima ir jie tiesiog pasiuntė signalą, parodydami, kad jis yra ne paprasta spinduliuotė, o dirbtinė, būdinga tik protbūtybių veiklai! Ką gi mes galime padaryti, atsakydami jiems?
  Ogi nusiųsti jų pačių signalą atgal jiems patiems. Tik taip mes galėsime pranešti esą aukšta civilizacija, galinti siųsti tokius signalus. Ir tada laukti,laukti, laukti, kol jie atsilieps.
  Tai nepaprastos svarbos dalykas tiek pasauliui, tiek Lietuvai, taigi nelikime kaip kokie kvailiai „ant ledo“.
  Vladas Kazlauskas

Palikt komentarą